Castings

Jedná se o sendvičovou technologii umožňující spojení laminátů s výplňovými materiály pomocí vakuové injektáže. Tato technologie má široké možnosti uplatnění od stavebnictví po strojírenství a dopravu. Díly vykazují velkou pevnost, otěruvzdornost a tepelně izolační vlastnosti.

Příkladem použití jsou čela lokomotiv a tramvají.